Δευτέρα, 2 Μαΐου 2011

Έκπτωτη η Ναυτιλιακή Εταιρία της Σύμης - ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΤΑΙ ΠΙΟ ΠΟΛΥ Η ...ΜΑΚΡΙΝΗ ΕΛΛΑΔΑ


Με απόφαση της Υφυπουργού Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, Ελπίδας Τσουρή, κηρύσσεται έκπτωτη η Ναυτιλιακή Εταιρία της Σύμης, με διακριτικό τίτλο «Α.Ν.Ε.Σ  Α.Ε,» στην οποία είχε ανατεθεί  η εξυπηρέτηση των δρομολογιακών γραμμών Ρόδου – Σύμης – Τήλου – Νισύρου – Κω, καθώς και της γραμμής Ρόδου – Μεγίστης, ενώ, επιβάλλονται, επίσης, οι νόμιμες κυρώσεις, σε βάρος της αναδόχου.

Η απόφαση οφείλεται στο γεγονός ότι, η εταιρία δεν εκπλήρωσε, ως όφειλε, την υποχρέωσή της, για εμπρόθεσμη ανανέωση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης δρομολογίων, όπως προβλέπεται από τις συμβατικές υποχρεώσεις της, καθώς και στο  ότι αθέτησε την ....
....υποχρέωσή της για πλήρη εκτέλεση των δρομολογίων, που είχε αναλάβει.

Το κενό, που προκύπτει, θα καλυφθεί, προσωρινά, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, με άλλο πλοίο, ενώ, εντός του Μαΐου, θα προκηρυχθεί νέος διαγωνισμός, από τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. _
farmaki

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου