Πέμπτη, 20 Ιανουαρίου 2011

Σκούπα στα κλειστά επαγγέλµατα...........................

Απελευθέρωση 5 κραταιών «κλειστών» επαγγελμάτων με... εκπτώσεις αλλά και γενική κατάργηση περιορισμών σε δεκάδες άλλα που δεν ονοματίζονται, προβλέπει το νομοσχέδιο που ενέκρινε χθες το υπουργικό συμβούλιο. Θα παραμείνει έως τις 25 Ιανουαρίου σε δημόσια διαβούλευση, εν συνεχεία θα «περάσει» εκ νέου από υπουργικό συμβούλιο για να κατατεθεί στην αρχή του Φεβρουαρίου προς ψήφιση στη Βουλή.
Προβλέπει ότι εντός 4 μηνών από την ψήφισή του (δηλαδή θεωρητικά έως το τέλος Ιουνίου), καταργούνται 10 περιορισμοί στην πρόσβαση και άσκηση όλων των επαγγελμάτων (π.χ. χορήγηση διοικητικής άδειας, περιορισμοί αριθμητικοί, γεωγραφικοί, αποκλειστικής διάθεσης, στον καθορισμό τιμών κ.λπ.)..............................

Τα αρμόδια υπουργεία καλούνται να «εντοπίσουν» τα επαγγέλματα που έχουν εμπόδια. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η «απελευθέρωση» θα συνδυαστεί και με διατάξεις που δεν περιλαμβάνονται σε αυτό το νομοσχέδιο αλλά στην οδηγία Μπολκεστάιν (απελευθέρωση αγοράς υπηρεσιών) που ζητά κοινή αντιμετώπιση Ελλήνων και ξένων επαγγελματιών οδηγώντας σε δραστική ανατροπή του τρόπου άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας πάνω από 350 κλάδων που απασχολούν πλέον των 2 εκατ. εργαζομένους.
Οι αλλαγές θα ωφελήσουν τον ανταγωνισμό, τους νέους που θέλουν να μπουν στον κλάδο αλλά και τους «μεγάλους», αφού αίρονται ασφαλιστικές δικλίδες που προστάτευαν μικρούς επιχειρηματίες από την είσοδο μεγάλων, κυρίως ξένων, εταιρειών ειδικά στο λιανεμπόριο και στον τουρισμό.
Ολες οι παραπάνω αλλαγές είναι γενικές και πουθενά δεν αναφέρεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών ή στα κείμενα που το συνοδεύουν έστω μία ενδεικτική λίστα επαγγελμάτων.
Ειδική αναφορά όμως υπάρχει. Αφορά τα 5 επαγγέλματα στα οποία έχει επικεντρωθεί η προσοχή της κοινής γνώμης το τελευταίο διάστημα λόγω των έντονων αντιδράσεων των θιγόμενων φορέων.
Γίνεται ξεχωριστή αναφορά για τις αλλαγές στο καθεστώς των συμβολαιογράφων, των δικηγόρων, των αρχιτεκτόνων, των μηχανικών και των ορκωτών λογιστών, οι οποίες υπαγορεύονται ρητά από το Μνημόνιο. Ωστόσο, στο κείμενο του νομοσχεδίου δεν καταγράφεται η πλήρης εφαρμογή των επιταγών της τρόικας. Το επάγγελμα των φαρμακοποιών απελευθερώνεται με ξεχωριστό νομοσχέδιο.
Στους συμβολαιογράφους δεν αναφέρεται πουθενά ο όρος για την αύξηση του αριθμού τους. Οσο για τη διατήρηση των υποχρεωτικών ελάχιστων αμοιβών, καταργείται επισήμως, αλλά υπάρχουν «παράθυρα».
Για παράδειγμα υπολογίζεται η ελάχιστη αμοιβή (και όχι η πραγματική) για τις νόμιμες εισφορές ή ασφαλιστικές κρατήσεις, προκαλώντας -όπως αναφέρουν στελέχη της αγοράς- κίνητρα άσκησης πίεσης για υψηλότερο κοστολόγιο. Προβλέπεται επίσης ότι αν δεν υπάρχει έγκυρη έγγραφη συμφωνία, τα δικαστήρια θα μπορούν να ορίζουν την «ελάχιστη» ως τη «νόμιμη αμοιβή».
Πρόκειται για ρυθμίσεις που ερμηνεύονται ως παρεκκλίσεις από το γράμμα του Μνημονίου και θέτουν ερωτήματα για την κατά περίπτωση ελαστικότητά του, τη στιγμή που μόλις λίγες εβδομάδες πριν ψηφίστηκαν δραστικές ανατροπές σε εργασιακά κεκτημένα δεκαετιών εφαρμόζοντας κατά γράμμα τις επιταγές του ίδιου κειμένου, το οποίο τότε θεωρούνταν «βίβλος».
Τι αλλάζει
Στο γενικό μέρος του νομοσχεδίου καταργούνται οι αδικαιολόγητοι περιορισμοί στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων. Ειδικότερα καταργούνται:
* Η απαίτηση χορήγησης προηγούμενης διοικητικής άδειας για την άσκηση επαγγέλματος (π.χ. άδεια για τη δημιουργία μεγάλων εμπορικών καταστημάτων κοντά σε αστικά κέντα ή σε νησιά, άδεια για πώληση αγαθών σε λαϊκές και υπαίθριες αγορές κ.λπ.).
Θα υπάρχει 3μηνη περίοδος γνωστοποίησης της πρόθεσης του επαγγελματία να ξεκινήσει τη δραστηριότητά του ώστε να μπορεί να γίνει προληπτικός έλεγχος και αν έχει τα προσόντα, προχωρά χωρίς να περιμένει άδεια.
* Η εξάρτηση της διοικητικής άδειας από την ύπαρξη «πραγματικής ανάγκης» κατά την ουσιαστική εκτίμηση της διοικητικής αρχής (π.χ. εκτίμηση για αναγκαιότητα έκδοσης νέων αδειών υπαίθριου εμπορίου).
* Οι γεωγραφικοί περιορισμοί στην άσκηση του επαγγέλματος (π.χ. οι σχολές οδήγησης ή να μην τηρούνται ελάχιστες αποστάσεις από ναούς, σχολεία, κλινικές, νοσοκομεία, ιδιωτικές εκπαιδευτικές μονάδες, στρατόπεδα, εργοστάσια, παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία, ορφανοτροφεία ή βιβλιοθήκες για κομμωτήρια, σινεμά, θέατρα και άλλες επιχειρήσεις).
* Περιορισμοί ως προς τον αριθμό των προσώπων που μπορούν να εξασκούν ένα επάγγελμα.
* Οι ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ των ομοίων επαγγελματικών εγκαταστάσεων.
* Οι προβλέψεις απαγόρευσης διάθεσης είδους αγαθών από ορισμένες κατηγορίες επαγγελματικών εγκαταστάσεων (π.χ. φρέσκου ψωμιού ή φαρμάκων από σουπερμάρκετ).
* Οι προβλέψεις αποκλειστικής δυνατότητας διάθεσης είδους αγαθών από ορισμένες κατηγορίες επαγγελματικών εγκαταστάσεων.
* Η επιβολή ή η απαγόρευση ασκήσεως επαγγέλματος με ορισμένη εταιρική μορφή (π.χ. η παροχή υπηρεσιών τουριστικών πρακτορείων, πιστοποίησης, γραφείων απασχόλησης και άλλων υπηρεσιών χωρίς έδρα στην Ελλάδα).
* Οι περιορισμοί που σχετίζονται με τη συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο.
* Η επιβολή υποχρεωτικών κατωτάτων ή ανωτάτων τιμών ή αμοιβών (π.χ. τιμές πόρτας στα ξενοδοχεία ανάλογα με την κατηγορία).
Ολοι οι παραπάνω περιορισμοί και απαιτήσεις θα καταργούνται 4 μήνες μετά την ψήφιση του νόμου, εκτός αν, μέσα στην ίδια τετράμηνη προθεσμία, εκδοθεί Προεδρικό Διάταγμα που θα επιτρέπει εξαιρέσεις για συγκεκριμένο επάγγελμα για λόγους επιτακτικού δημόσιου συμφέροντος και ο περιορισμός που διατηρείται είναι πρόσφορο και αναγκαίο μέσο για τη εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος.
Τι εξαιρείται
Δεν συμπεριλαμβάνονται στο νομοσχέδιο περιορισμοί που έχουν υποκειμενικό χαρακτήρα, όπως για παράδειγμα τα απαιτούμενα προσόντα, η εμπειρία, οι ικανότητες και δεξιότητες που διαπιστώνονται με μαθητεία, η ηλικία, για την είσοδο στο επάγγελμα ή την υποχρεωτική έξοδο ούτε ρυθμίσεις του εργατικού δικαίου (π.χ. οι ημέρες και το ωράριο λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων).
Ωστόσο, όπως αναφέρουν αρμόδια στελέχη, πολλοί από τους παραπάνω περιορισμούς που θα διευρύνουν πάρα πολύ τη λίστα των «θιγόμενων» επαγγελμάτων υπάρχουν ήδη σε νόμο, αυτόν για την απελευθέρωση της αγοράς υπηρεσιών (οδηγία Μπολκεστάιν).
Ηδη τα συναρμόδια υπουργεία έχουν καταγράψει τη λίστα με τα επαγγέλματα. Ξεπερνούν τα 350 και η καταγραφή συνεχίζεται. Η οδηγία προβλέπει την άρση κάθε εμποδίου δραστηριοποίησης Ευρωπαίου πολίτη στην Ελλάδα.
Ετσι, υποχρεώνει στην αποδοχή πτυχίων, προϋπηρεσίας, μαθητείας και πιστοποίησης που έχει γίνει σε άλλο κράτος-μέλος, προκαλώντας μοιραία άρση των εμποδίων που σήμερα θέτει η νομοθεσία.
Οι αλλαγές που θα γίνουν για να εφαρμοστεί η οδηγία (και αυτή περιλαμβάνεται στο Μνημόνιο) θα «κουμπώσουν» με τις νέες απαιτήσεις του νόμου περί απελευθέρωσης των επαγγελμάτων, που ουσιαστικά προχωρά ένα βήμα παραπέρα. Μάλιστα δεν αποκλείονται και νέες ρυθμίσεις αφού προβλέπεται ρητά από τον νόμο ότι έως τον Ιούνιο το υπουργικό συμβούλιο μπορεί με Προεδρικό Διάταγμα να προσθέσει και άλλους όρους.
(ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ) από http://www.enet.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου