Σάββατο, 22 Ιανουαρίου 2011

ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΙΟΜΑΣΤΕ Η ''G.A. FERRIES'' ΟΦΕΙΛΕΙ ΣΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 27.900.000€

Ανακοίνωση Της Διοίκησης Του ΝΑΤ σχετικά με την απόφαση ΟΛΠ

Ημερομηνία: 11.11.2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΑΤ

Κατόπιν σχετικών δημοσιευμάτων στον ημερήσιο οικονομικό τύπο περιήλθε σε γνώση του ΝΑΤ ότι με απόφαση του ΔΣ της εταιρείας «Οργανισμός Λιμένα Πειραιά Α.Ε» προκηρύχθηκε ανοικτός δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκποίηση επτά (7) πλοίων διαχειρίσεως της κοινοπραξίας «GA FERRIES», σύμφωνα με τις διατάξεις περί ανελκύσεως ναυαγίων (Ν.2881/2001).
Το ΝΑΤ έχει προβεί, ήδη από τις αρχές του 2009, σε όλα τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία αναγκαστικά μέτρα για τη διασφάλιση των οφειλών της άνω κοινοπραξίας ποσού 27.900.000 ευρώ!


Ειδικότερα:

1.Έχουν υποβληθεί μηνύσεις: α) κατά των....

... νομίμων εκπροσώπων των ναυτικών εταιρειών που απαρτίζουν την κοινοπραξία, β) κατά των νομίμων εκπροσώπων της κοινοπραξίας, ως διαχειρίστρια των πλοιοκτητριών ναυτικών εταιρειών,
2.Έχουν βεβαιωθεί οι υφιστάμενες οφειλές στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ κατά των α) ναυτικών εταιρειών, β) κατά της κοινοπραξίας «GA FERRIES» και κατά των νόμιμων εκπροσώπων των δύο ανωτέρω,
3.Έχει αναγγελθεί το Ταμείο σε όλους τους κατά καιρούς διενεργηθέντες πλειστηριασμούς,
4.Έχει ζητηθεί τεκμηρίωση του χαρακτηρισμού των υπό εκποίηση πλοίων ως «ναυαγίων»
Παρακολουθούμε την όλη εξέλιξη, όπως είναι βέβαιο ότι συμβαίνει από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, με την προσοχή που επιβάλλει το γεγονός ότι η τυχόν απώλεια πόρων του Ταμείου θα επιβαρύνει τελικώς τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΑΤ

ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ http://peiratikoreportaz.blogspot.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου