Σάββατο, 15 Ιανουαρίου 2011

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΞΗΡΟ...!

ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ http://www.topontiki.gr/article/13084


Η Δράση για την Ελευθερία, Κίνηση Αλ­ληλεγγύης σε Πολιτικούς Κρατούμενους, προχώρησε σε καμπάνια συλλογής υπο­γραφών προς στήριξη του αιτήματος του Σάββα Ξηρού για τη διακοπή της ποινής του με σκοπό τη νοσηλεία του, καθώς η υγεία του είναι ιδιαίτερα βεβαρημένη. Από το 2007 μέχρι σήμερα έχουν συ­γκεντρωθεί πάνω από 800 υπογραφές, όμως τα δικαστήρια απέρριψαν και τις τρεις αιτήσεις που έκανε ως τώρα για αναστολή ή διακοπή της ποινής. Μολο­νότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Αν­θρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΔΑ) καταδί­κασε το ελληνικό κράτος για ....
....«απάνθρω­πη συμπεριφορά» και, μεταξύ άλλων, έκρινε ότι «η εισαγωγή του σε ειδικευ­μένο ιατρικό κέντρο για το χρονικό διά­στημα που απαιτεί η φύση της ιατρικής του αγωγής, μπορούσε να αποδειχθεί αποφασιστική για την εξέλιξη της κατά­στασης της υγείας του». Όπως σημειώνει η Δράση για την Ελευ­θερία, από τα στοιχεία του ιατρικού φα­κέλου του Σάββα Ξηρού, τα οποία παρα­τίθενται στην αίτηση, «προκύπτει η εικό­να ενός κρατούμενου καταδικασμένου σε αργό θάνατο»: Ολική τύφλωση από το ένα μάτι και ελάχιστη όραση από το άλλο, το οποίο επίσης κινδυνεύει, φλε­βική ανεπάρκεια και επίδρασή της στα κάτω άκρα, η οποία δημιουργεί κίνδυνο ακρωτηριασμού, ακουστικά προβλήμα­τα με κίνδυνο πλήρους απώλειας της ακοής, νευρολογικά και αγγειακά προ­βλήματα, χρόνιο άσθμα, αναπηρία 67%, διαπιστωμένη από την αρμόδια κρατική επιτροπή._
farmaki

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου