Κυριακή, 6 Μαρτίου 2011

Η ΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Ἡ πλουτοκρατία ἦτο καὶ θὰ εἶναι ὁ μόνιμος ἄρχων τοῦ κόσμου, ὁ διαρκὴς ἀντίχριστος. 
Αὕτη γεννᾷ τὴν ἀδικίαν, αὕτη τρέφει τὴν κακουργίαν, αὕτη φθείρει σώματα καὶ ψυχάς. Αὕτη καταστρέφει κοινωνίας νεοπαγεῖς.


ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου