Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2011

Oι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κλείνουν το διακόπτη στα ........πυρηνικά!


Η Greenpeace τονίζει ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), σε συνδυασμό με την εξοικονόμηση ενέργειας, μπορούν να αντικαταστήσουν τα πυρηνικά στην Ευρώπη. 

Η αρχή μάλιστα μπορεί να γίνει άμεσα με την απόσυρση των πιο γερασμένων και επικίνδυνων πυρηνικών αντιδραστήρων!

Σήμερα λειτουργούν 48 παλαιοί πυρηνικοί αντιδραστήρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι κατασκευασμένοι πριν το 1980. Η μεγαλύτερη εγκατεστημένη ισχύς παλαιών σταθμών βρίσκεται στη ....
....Γαλλία (8,4 GW) στη Γερμανία (8 GW), τη Μεγάλη Βρετανία (3,8 GW) και τη Σουηδία (3,7 GW). Σύμφωνα με το σενάριο της Ενεργειακής Επανάστασης της Greenpeace για την Ε.Ε., μπορούμε να μειώσουμε τα πυρηνικά κατά 26 GW μέχρι το 2015 και παράλληλα οι ΑΠΕ να αναπτυχθούν κατά 115 GW για το ίδιο διάστημα. Μάλιστα, σε συνδυασμό με την εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας, καλύπτεται με τον καλύτερο τρόπο το κενό που θα δημιουργηθεί στην παραγωγή ηλεκτρισμού.

Σήμερα, Πέμπτη, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συναντιούνται στις Βρυξέλλες στο πλαίσιο του Συμβουλίου Κορυφής. Η Greenpeace καλεί τους ηγέτες να:

_Υποστηρίξουν τη δημιουργία ενός σεναρίου για 100% ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή ως το 2050
_Να υιοθετήσουν για την Ε.Ε.  έναν πιο φιλόδοξο κλιματικό στόχο μείωσης των εγχώριων εκπομπών κατά 30% ως το 2020, με σκοπό τη δημιουργία του κατάλληλου επενδυτικού περιβάλλοντος για καθαρές τεχνολογίες και χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας
_Να εφαρμόσουν τουλάχιστον τους προβλεπόμενους στόχους των Εθνικών Σχεδίων Δράσης για τις ΑΠΕ των κρατών μελών και να κάνουν δεσμευτικό το στόχο για την εξοικονόμηση ενέργειας._
farmaki

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου