Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2011

Εγκρίθηκε η νέα στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα


Εγκρίθηκε χθες η νέα Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Βιοποικιλότητα, καθώς και οι στόχοι που περιλαμβάνει, ύστερα από πολύωρες διαπραγματεύσεις μεταξύ των Υπουργών Περιβάλλοντος των κρατών-μελών. Το WWF εκφράζει την ικανοποίησή του για το ιδιαίτερα σημαντικό βήμα της υιοθέτησης αυτής της στρατηγικής, τονίζοντας όμως παράλληλα την ανάγκη για καθορισμό των δράσεων που θα συμβάλουν στην υλοποίησή της.
Ο Αντρέας Μπάουμιλερ, υπεύθυνος για τη βιοποικιλότητα στο Γραφείο Ευρωπαϊκής Πολιτικής του WWF, παρότι ευχαριστημένος από το γεγονός ότι το περιβάλλον παραμένει υψηλά στην πολιτική ατζέντα, δήλωσε χαρακτηριστικά:
«Όσο η στρατηγική, μαζί με τους στόχους της, δεν υποστηρίζεται από σαφείς δράσεις, παραμένει αδύναμη και θα δεν θα μπορέσει να φέρει τις απαραίτητες αλλαγές για την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας στην Ευρώπη. Μοιάζει με ένα πακέτο με όμορφο περιτύλιγμα αλλά χωρίς περιεχόμενο...»
Οι στόχοι που περιλαμβάνει η νέα στρατηγική είναι οι εξής:......
....
  1. Πλήρης εφαρμογή των Οδηγιών για τα Άγρια Πτηνά και για τα Ενδιαιτήματα/ Natura 2000
  2. Διατήρηση και βελτίωση των οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών που παρέχουν
  3. Ενίσχυση της θετικής συμβολής του γεωργικού και δασικού τομέα, στη διατήρηση και αειφόρο χρήση της βιοποικιλότητας
  4. Επίτευξη της βιώσιμης διαχείρισης των αλιευμάτων
  5. Καταπολέμηση των εισβαλλόντων ξενικών ειδών
  6. Αύξηση της συμβολής της ΕΕ στην αποτροπή της απώλειας βιοποικιλότητας παγκοσμίως
«Η Ευρώπη είναι η ήπειρος με το πιο κατακερματισμένο φυσικό περιβάλλον και χρειάζεται να λάβει σοβαρά βήματα για να αρχίζει να προστατεύει και τελικά να επενδύει στο φυσικό της κεφάλαιο, παρά να το καταστρέφει. Καθώς η Πολωνία αναλαμβάνει την Προεδρία της ΕΕ, η χώρα θα έχει στρατηγικό ρόλο ώστε οι επερχόμενες μεταρρυθμίσεις βασικών πολιτικών (Κοινή Αλιευτική Πολιτική (ΚΑλΠ), Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ), Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο) της ΕΕ να οδηγήσουν σε καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος και να θέσουν την ΕΕ στον δρόμο της βιώσιμης, έξυπνης, χαμηλής σε άνθρακα και αποδοτικής στη χρήση των πόρων, οικονομίας μέχρι το 2020», τονίζει ο Α. Μπαουμίλερ.
Από την πλευρά της, η Ιόλη Χριστοπούλου, υπεύθυνη πολιτικής για το φυσικό περιβάλλον του WWF Ελλάς, σημειώνει: «Χαιρετίζουμε τη στάση της Ελλάδας στο Συμβούλιο, ωστόσο τονίζουμε ότι η χώρα μας οφείλει να μη μείνει στο επίπεδο της γενικής στήριξης της διατήρησης της βιοποικιλότητας αλλά να προχωρήσει άμεσα στην υιοθέτηση και υλοποίηση της εθνικής Στρατηγικής, η οποία βρίσκεται σε τελική φάση επεξεργασίας».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου