Πέμπτη, 16 Δεκεμβρίου 2010

Η φοροκάρτα έρχεται.........

Από τις αρχές  του 2011 οι πρώτοι πολίτες θα μπορούν  να προμηθευτούν την "φοροκάρτα" με την οποία το υπουργείο Οικονομικών  θα καταγράφει τις καθημερινές συναλλαγές τους.

Σύμφωνα με το σκεπτικό του υπουργείου Οικονομικών, η  χρήση της κάρτας αποδείξεων θα είναι προαιρετική για τον πολίτη, εάν και εφόσον ο ίδιος το επιθυμεί. Θα αποσκοπεί αφενός στην απαλλαγή των φορολογούμενων (φυσικών προσώπων) από την υποχρέωση συλλογής και καταχώρισης των αποδείξεων δαπανών που δηλώνουν στην εφορία κάθε χρόνο και, αφετέρου, στη φορολογική συμμόρφωση των επιχειρήσεων μέσω της διενέργειας διασταυρωτικών ελέγχων αναφορικά με την ακρίβεια των φορολογικών δηλώσεών τους (ΦΠΑ κλπ).................Πώς θα την προμηθευτείτε 

Οι τράπεζες θα εκδίδουν (υπό την εποπτεία του  υπουργείου Οικονομικών) κάρτες με μαγνητική  ταινία και θα μοιάζουν με τις πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες. Κάθε μία θα διαθέτει έναν μοναδικό 19ψήφιο αριθμό. Ένας πολίτης θα μπορεί να προμηθευτεί  δωρεάν και περισσότερες από μία  κάρτες, έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν  και από άλλα μέλη της οικογένειάς  του, ενώ σε περίπτωση απώλειας της  κάρτας ο πολίτης θα μπορεί με την  ίδια διαδικασία, να προμηθεύεται καινούργια. Θα υποβάλλει αίτηση που θα υπέχει και θέση υπεύθυνης δηλώσεως ότι  συμφωνεί με τους όρους χρήσης της  κάρτας (άρα και της επεξεργασίας των ατομικών του στοιχείων). Κατά τη χορήγηση των καρτών, η τράπεζα  δεν θα τηρεί κανένα στοιχείο του  προσώπου στο οποίο χορηγεί μία  τέτοια κάρτα, ώστε να είναι αδύνατη  η μελλοντική ταυτοποίησή του.

Ενεργοποίηση  της κάρτας

Ο πολίτης, αφού πάρει την κάρτα, θα πρέπει να δηλώσει  στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών  Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών, τον αριθμό της κάρτας που του  χορηγήθηκε. Αυτό μπορεί να γίνει με δύο τρόπους: είτε συμπληρώνοντας στο  ίντερνετ ειδική φόρμα με διαδικτυακή  εφαρμογή της ΓΓΠΣ, είτε μέσω SMS από  κινητό τηλέφωνο και χρέωση περίπου 30-50 λεπτά του ευρώ.

Πώς χρησιμοποιούμε την  κάρτα

Η χρήση της  κάρτας θα γίνεται τη στιγμή της  πληρωμής σε όποια επιχείρηση διαθέτει μηχάνημα POS (είναι αυτό το on-line σύστημα ανάγνωσης και διαβίβασης στοιχείων ηλεκτρονικών καρτών που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις για αγορές με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα τραπέζης). Η κάρτα αποδείξεων θα καταγράφει μόνο το ποσό της απόδειξης (ή έναν αριθμό πόντων που θα αντιστοιχεί στο ποσό της απόδειξης). Τα στοιχεία της συναλλαγής δεν θα παραμένουν στην κάρτα αλλά θα αποστέλλονται on-line στο κέντρο επεξεργασίας της τράπεζας που παρέχει στο κατάστημα το συγκεκριμένο POS και θα διαχωρίζεται από τις λοιπές συναλλαγές με πιστωτικές κλπ κάρτες.

Ποιοι και τι στοιχεία θα συλλέγουν

Κάθε ημέρα  θα αποστέλλεται στη Γενική Γραμματεία από κάθε τράπεζα το αρχείο των  καταγεγραμμένων αποδείξεων, στο  οποίο θα αναφέρεται ο κωδικός  της κάρτας αποδείξεων του πολίτη, ο ΑΦΜ του εμπόρου, η ημερομηνία και ώρα συναλλαγής, καθώς και  το ποσό της συναλλαγής (ή οι πόντοι που αντιστοιχούν στο ποσό της  συναλλαγής). Με τον τρόπο αυτό η  Γενική Γραμματεία θα είναι σε θέση να διενεργεί διασταυρώσεις που  αφορούν στις επιχειρήσεις που εξέδωσαν αποδείξεις για τον έλεγχο της  φορολογικής συμμόρφωσής τους, όπως για παράδειγμα για τον έλεγχο της απόδοσης ΦΠΑ.

Τι  όφελος έχει ο χρήστης

Με τη διαδικασία αυτή, ο φορολογούμενος δεν θα χρειάζεται να διατηρεί τις αποδείξεις που μάζεψε, ούτε να κάνει αθροίσεις για να υπολογίσει τις δαπάνες που θα δηλώσει στην εφορία. Η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων οφείλει να ενημερώνει τη μερίδα αποδείξεων του  πολίτη. Κατά την ενημέρωση αυτή θα ομαδοποιούνται για κάθε πολίτη οι συναλλαγές από όλες τις τράπεζες που έχουν πραγματοποιηθεί με την κάρτα ή τις κάρτες αποδείξεων που έχει χρεωμένες στον ΑΦΜ του. Τα στοιχεία αυτά θα είναι διαθέσιμα  στους πολίτες και τις επιχειρήσεις μέσω της υπηρεσίας Taxisnet κατόπιν  ταυτοποίησής τους ως χρηστών και, επομένως, θα είναι εφικτή η παρακολούθηση  των καταγεγραμμένων αποδείξεων από τους ενδιαφερομένους.

Σε  περίπτωση λάθους

Με την ολοκλήρωση κάθε ημερολογιακού έτους, η Γενική Γραμματεία θα ανακεφαλαιώνει όλες τις  αποδείξεις και θα διατηρεί τα συνολικά ποσά ανά φορολογούμενο φυσικό πρόσωπο  και ανά επιχείρηση έκδοσης αποδείξεων, με στόχο την αξιοποίησή τους στην εκκαθάριση της φορολογίας εισοδήματος  φυσικών προσώπων εκείνης της χρονιάς. Η ανακεφαλαίωση των αποδείξεων θα γίνεται κάθε Ιανουάριο ή Φεβρουάριο του επόμενου έτους από αυτό που αφορά η κάθε συναλλαγή. Αν οι πολίτες έχουν αντιρρήσεις για όσα εμφανίζονται στην προσωπική μερίδα (λίστα) των δαπανών τους, θα μπορούν να τις ασκήσουν προσφεύγοντας στην εφορία. Τα αναλυτικά στοιχεία των συναλλαγών πάντως θα διαγράφονται μετά τον Μάρτιο ή Απρίλιο, ενώ θα τηρούνται μόνο τα συγκεντρωτικά ποσά ανά φυσικό πρόσωπο και ανά επιχείρηση.

Σύμφωνα με το υπουργείο  Οικονομικών, η ανωνυμία της κάρτας αποδείξεων καθιστά (θεωρητικά) την  ταυτοποίηση των κατόχων των  καρτών μη εφικτή από τρίτους, συμπεριλαμβανομένων  των τραπεζών, επειδή η αντιστοίχιση του αριθμού της κάρτας με το φυσικό πρόσωπο που είναι κάτοχός  της θα πραγματοποιείται μόνο από  τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών  Συστημάτων.

Επισημαίνεται, επιπλέον, ότι δεν θα είναι εφικτή η δημιουργία αναλυτικού καταναλωτικού  προφίλ των φορολογουμένων, καθώς  οι καταγραφές των δαπανών μέσω της  κάρτας αποδείξεων θα αφορούν στα  συγκεντρωτικά ποσά δαπάνης και  όχι στο είδος των παρεχόμενων  αγαθών ή υπηρεσιών. 
(ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ) από http://www.protothema.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου