Δευτέρα, 27 Δεκεμβρίου 2010

ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΑΛΑ ΣΠΙΝΤΙ ΓΚΟΝΖΑΛΕΣ

Ρεπορτάζ : Νικολέττα Μουτούση
(από ΤΑ ΝΕΑ)
Ριζικές ανακατατάξεις στο Δηµόσιο, µε µαζικές µετατάξεις υπαλλήλων και νέες συγχωνεύσεις ή καταργήσεις υπηρεσιών, ετοιµάζει το υπουργείο Εσωτερικών στο πλαίσιο του «Καλλικράτη» στο κράτος που θα τεθεί σε εφαρµογή µε το νέο έτος. Θέµα ηµερών είναι η αποστολή εγκυκλίου µε την οποία θα καλούνται όλοι οιφορείς του Δηµοσίου να προχωρήσουν σε αναλυτική καταγραφή του ...
...προσωπικού που υπηρετεί σε αυτούς καθώς και τις θέσεις και ειδικότητες όπου έχουν τοποθετηθεί. Παράλληλα, θα ζητηθούν και στοιχεία σχετικά µε τις ανάγκες που έχουν για προσωπικό και οι οποίες θα µπορούσαν να καλυφθούν µε µετατάξεις ή για τυχόν πλεονάζονπροσωπικό που µπορεί να διατεθεί σε άλλες υπηρεσίες.

Η διαδικασία αυτή θασυνοδευτεί και από την καταγραφή των διαφόρων δηµοσίων υπηρεσιών και τη µελέτη για την αναγκαιότητα ή µη ύπαρξής τους – όπως αναφέρεται σήµερα, υπάρχουν δεκάδες νεκρά τµήµατα, τα οποία δηλαδή είτε δεν διαθέτουν πλέον αντικείµενο είτε δεν έχουν καθόλου υπαλλήλους, παρά µόνο προϊσταµένους. 

Ηδη έχει ανατεθείη εκπόνηση «Λευκής Βίβλου» γιατην αναµόρφωση του κράτους, που στοχεύει στη δηµιουργία επιτελικού κράτους και περιλαµβάνει δράσεις από τη διαµόρφωση νέας δοµής στα υπουργεία και τις υπηρεσίες και την ανακατανοµή και τοποθέτηση των υπαλλήλων στη νέα δοµή µέχρι την απογραφή της κτιριακής υποδοµής του Δηµοσίου. 

Υποχρεωτικές µετατάξεις
Στη συνέχεια και εφόσον ολοκληρωθεί η δηµιουργία βάσεων δεδοµένων για προσωπικό και υπηρεσίες, θα εφαρµοστεί νέος γύρος υποχρεωτικών µετατάξεων. Κατά την εφαρµογή αυτή θα ληφθούν υπόψη τόσο τα κενά σε δηµόσιους φορείς όσο και ο επιτρεπόµενος αριθµός προσλήψεων και µετατάξεων που µπορούν να γίνουν σε αυτούς. Για τον καθορισµό του αριθµού είναι καθοριστική η επιταγή της τρόικας για µία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις υπαλλήλων, σε συνδυασµό µε το γεγονός πως οι κοινοτικοί επέβαλαν στο πακέτο των προσλήψεων να προσµετρώνται και οι µετατάξεις γιατην περίπτωση του στενού δηµόσιου τοµέα. Οι υπάλληλοιπου πλεονάζουν – ανεξάρτητα εάν προέρχονται από τον στενό δηµόσιο τοµέα ή από ΔΕΚΟ που εξυγιαίνονται – θα κληθούν τους επόµενους µήνες να υποβάλουν αιτήσεις προς µετάταξη όπουυπάρχουν ανάγκες. Σύµφωνα µε κύκλους του υπουργείου Εσωτερικών, βασική αρχή παραµένει να µην επηρεαστεί η οικογενειακή ζωή των υπαλλήλων και να µετακινηθούν σε υπηρεσίες που βρίσκονται κατά κύριο λόγο εντός των ορίων του νοµού όπου ήδη απασχολούνται. 

Σε επόµενο βήµα προβλέπεταιη τροποποίηση του συστήµατος αξιολόγησης και µισθοδοσίας των δηµοσίων υπαλλήλων, καθώς και η αναµόρφωση του πειθαρχικού δικαίουσε περιπτώσεις παραπτωµάτων από εργαζοµένους. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης των υπαλλήλων θα καθοριστούν αντικειµενικοί και µετρήσιµοι δείκτες, όπως η ανταπόκριση σε συγκεκριµένα έργα ή καθήκοντα που θα ανατίθενται, ενώ θα υπάρξει πρόβλεψη και για τη σύνδεση της παραγωγικότητας µε τις αµοιβές. 
Κινδυνεύουν µε απόλυση
Με την απειλή της απόλυσης κινδυνεύουν 4.500 υπάλληλοι οι οποίοι απασχολούνται σε 75 φορείς ή οργανισµούς που καταργούνται σύµφωνα µε πρόσφατο νόµο. Οι υπάλληλοι καλούνται βάσει εγκυκλίου του υπουργείου Εσωτερικών µέχρι τις 10 Ιανουαρίου 2011 να υποβάλουν αίτηση προτίµησης για τις θέσεις, στις οποίες επιθυµούν να µεταταχθούν, καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα βρεθούν αντιµέτωποι µε αυτοδίκαιη λύση της σύµβασης εργασίας και απόλυση.

Ανάλογη πρόβλεψη υπάρχει και για την ανάληψη καθηκόντων από τους υπαλλήλους στις νέες θέσεις, που θα τοποθετηθούν. Ειδικότερα, ορίζεται πως θα πρέπει να παρουσιαστούν στις νέες υπηρεσίες τους εντός 15 ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης µετάταξης, ενώ εάν δεν συµµορφωθούν θα πάρουν το δρόµο της απόλυσης. Μεταξύ των φορέων που καταργούνται ή συγχωνεύονται βάσει νόµου είναι το Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής, τα 51 Τοπικά Κέντρα Αγροτικής Ανάπτυξης, η Εθνική Επιτροπή Γάλακτος, αλλά και ανώνυµες εταιρείες όπως η ∆ΕΠΟΣ και η ΑΓΡΟΓΗ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου