Τρίτη, 23 Νοεμβρίου 2010

Μνημόνιο 3 ..........

Παράθυρο για µείωση των µισθών στον ιδιωτικό τοµέα ανοίγει το επικαιροποιηµένο Μνηµόνιο που συµφώνησε χθες η κυβέρνηση µε την τρόικα, παρά το γεγονός ότι προβλέπονται περιορισµοί στην υπερίσχυση των επιχειρησιακών επί των κλαδικών συµβάσεων.
Στο πλαίσιο της σκληρής διαπραγµάτευσης που ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ, εξάλλου, προβλέπονται ασφυκτικοί περιορισµοί για νέες προσλήψεις, χωρίς να εξαιρούνται ούτε οι τοµείς υγείας, παιδείας και σωµάτων ασφαλείας, όπως επεδίωκε η κυβέρνηση.

Η τρόικα, όπωςπροκύπτει από τις πληροφορίες, δεν άφησε κανένα περιθώριο ευελιξίας ήδιασταλτικής ερµηνείας του Μνηµονίου και η κυβέρνηση επέλεξε να µείνει πιστή στις δεσµεύσεις της για να µη διακινδυνεύσει την οµαλή συνέχιση της δανειοδότησης της χώρας. Ενδεικτικό του κλίµατος πίεσης στο οποίο έγιναν οιδιαπραγµατεύσεις είναι το περιεχόµενο τηςαναµενόµενης σηµερινής ανακοίνωσης της τρόικας.......................
Σύµφωνα µε πληροφορίες, η ανακοίνωση εγκαταλείπει το εγκωµιαστικό ύφος του παρελθόντος και χτυπάει καµπανάκι στην κυβέρνηση για τις καθυστερήσεις και τις αστοχίες που έχουν σηµειωθεί, ζητώντας βελτίωση των επιδόσεών της στο άµεσο µέλλον. Συγκεκριµένα, επισηµαίνει ότι µετάτη µεγάλη πρόοδο στην εφαρµογή του Μνηµονίου που σηµειώθηκε τους πρώτους µήνες, ακολούθησε επιβράδυνση, κάτι που πρέπει να αντιµετωπιστείστο εξής µεεπιτάχυνση των διαρθρωτικών αλλαγών και της δηµοσιονοµικής προσαρµογής.Σε ό,τι αφορά το έλλειµµα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η τρόικαθα αναγνωρίζει τη σηµαντική του υποχώρηση, αλλά θα επισηµαίνει παράλληλαότι οι στόχοι του Μνηµονίου δεν επετεύχθησαν. Στο σηµείο αυτό θα δέχεται ότι η αστοχία αυτή είναι αποτέλεσµατης αναθεώρησης απ’ τη Eurostat των στοιχείων του 2009, αλλά µόνο εν µέρει, καθώς ευθύνεται και η υστέρηση των εσόδων, η οποία – µε τη σειρά της –κατά ένα µέρος µόνο αντισταθµίστηκεαπό τις µεγαλύτερες περικοπές δαπανών.

Μάλιστα, η τρόικα θέτειένα ασφυκτικό χρονοδιάγραµµα ώς το τέλους του χρόνου για να δώσειη κυβέρνηση λύση σε 6 καυτά θέµατα: Να παρουσιάσει τα νοµοσχέδια για το άνοιγµα των κλειστών επαγγελµάτων και τα εργασιακά, δηλαδή το νοµοσχέδιο τηςκ. Κατσέλη µε το επίµαχο ζήτηµατων επιχειρησιακών συµβάσεων, να υποβάλει το πρόγραµµα αποκρατικοποιήσεων του 2011 και να ανακοινώσει τα συγκεκριµένα σχέδιά της για την αναδιάρθρωση των ∆ΕΚΟ (ΟΣΕ, ΟΑΣΑ κ.λπ.), για την κατάργηση φορέων του ∆ηµοσίου και τέλος για τον περιορισµό των δαπανών στον τοµέα της υγείας.

1 Υπό όρους η αναθεώρηση των κλαδικών συµβάσεων 

στο θέμα των επιχειρησιακών συµβάσεων, που προκάλεσε ένταση στις διαπραγµατεύσεις, οι δύο πλευρές συµφώνησαν σε µια συµβιβαστική διατύπωση, η οποία κινείται στο πνεύµα του Μνηµονίου, αλλά εντός ενός πλαισίου.

Συγκεκριµένα, η διατύπωση αναφέρει ότι θα υπερισχύουν οι επιχειρησιακές έναντι των κλαδικών συµβάσεων, αλλά «χωρίς επαχθείς περιορισµούς».

Τι σηµαίνει αυτό, θα φανεί στο νοµοσχέδιο που θα καταθέσει ώς το τέλος του χρόνου η κ. Κατσέλη. Οπωσδήποτε, όπως παρατηρούσαν χθες κύκλοι που συµµετείχαν στις διαπραγµατεύσεις, δεν περνάει η αρχική πρόταση της υπουργού Εργασίας. Ωστόσο, εκείνη θεωρεί ότι είναι µια πρόοδος, αφού µπορεί να θέσει προϋποθέσεις που να καταστήσουν δυσκολότερη και άρα λιγότερο επικίνδυνη για τους εργαζοµένους την κατάργηση των κλαδικών συµβάσεων. Πάντως είναι βέβαιο ότι αν παρουσιασθεί ένα νοµοσχέδιο που επιχειρεί να καταστρατηγήσει το Μνηµόνιο, θα υπάρξουν νέες περιπέτειες µε την τρόικα.

Η κατάργηση των κλαδικών συµβάσεων µπορεί να οδηγήσει σε µείωση των µισθών για µια σειρά εργαζοµένων που βρίσκονται σε ασθενή διαπραγµατευτική θέση, ειδικά αυτή την περίοδο της ύφεσης.

Εργαζόµενους, µάλιστα, του ιδιωτικού τοµέα, οι οποίοι δεν επιβαρύνουν το δηµοσιονοµικό έλλειµµα και το χρέος.

Το επιχείρηµα της τρόικας είναι ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις πάσχουν από ανταγωνιστικότητα και γι’ αυτό πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να µειώνουν το κόστος τους. Διαφορετικά θα καταλήξουν να χαθούν εντελώς οι θέσεις εργασίας.


2 Οι µετατάξεις θα µετρούν και ως προσλήψεις

Εξαιρετικά ασφυκτικό είναι το πλαίσιο που συµφωνήθηκε για τις νέες προσλήψεις. Σύµφωνα µε πληροφορίες, οι εργαζόµενοι των ΔΕΚΟ που θα µεταταγούν σε άλλους φορείς του Δηµοσίου θα υπολογίζονται τόσο ως αποχωρήσεις όσο και ως προσλήψεις στην αναλογία της µιας πρόσληψης ανά πέντε αποχωρήσεις που εφαρµόζεται στο Δηµόσιο.

Κανονικά, το 2011 είχε υπολογιστεί ότι θα συνταξιοδοτηθούν και άρα θα αποχωρήσουν από το Δηµόσιο περίπου 40.000 εργαζόµενοι, άρα µπορούσαν να προσληφθούν 8.000 νέοι υπάλληλοι. Αν υπάρξουν 5.000 µετατάξεις από ΔΕΚΟ και φορείς που θα κλείσουν, τότε οι αποχωρούντες θα είναι 45.000 και άρα η δυνατότητα νέων προσλήψεων ανεβαίνει στις 9.000, εκ των οποίων όµως οι 5.000

θα είναι οι µεταταγέντες των ΔΕΚΟ. Ετσι, το περιθώριο πραγµατικών νέων προσλήψεων περιορίζεται στο µισό, στις 4.000. Αν συνυπολογιστούν µάλιστα και οι υποχρεωτικές προσλήψεις των αποφοίτων των στρατιωτικών σχολών και της Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης, όπως και των δικαστικών, τα περιθώρια περιορίζονται δραστικά.

Γι’ αυτό και η κυβέρνηση είχε επιδιώξει να εξαιρούνται τουλάχιστον οι τοµείς της υγείας, της παιδείας και των σωµάτων ασφαλείας, ώστε να µην κινδυνεύσουν κρίσιµοι τοµείς της δηµόσιας ζωής. Οµως, ούτε κι αυτό µπόρεσε να το περάσει από το «φράγµα» της τρόικας, η οποία θέλει πάση θυσία να δει το Δηµόσιο να µειώνεται.
(ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ) από http://www.tanea.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου