Τρίτη, 15 Φεβρουαρίου 2011

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ !


Την τελευταία περίοδο είμαστε παρατηρητές συχνών συγκρούσεων μεταξύ κυνηγών και κτηνοτρόφων, πολιτών, περιπατητών και άλλων. Επίσης εδώ και χρόνια έχουν καταγραφεί θανατηφόρα γεγονότα που αφορούσαν κυνηγούς και απλούς πολίτες που δεν έχουν σχέση με το κυνήγι.
Με βάση αυτά ρωτάμε του εκπροσώπους της πολιτείας πόσα ακόμα θανατηφόρα γεγονότα θα πρέπει να καταμετρήσουμε ώστε να καταλάβουν οι αρμόδιοι (Δασικές Υπηρεσίες, Αστυνομία, Περιφερειάρχης, ΥΠΕΚΑ κ.α.) ότι κάτι δεν πάει καλά με το κυνήγι και θα πρέπει να γίνουν αλλαγές στο τρόπο που γίνεται. Μέχρι πότε θα πρέπει η πολιτεία να αφήνει τους πολίτες να παίρνουν το νόμο στα χέρια τους (δολοφονία στο Αγρίνιο), μέχρι πότε θα αφήνει η πολιτεία τους πολίτες να κάνουν επικήρυξη άλλων πολιτών (θανάτωση κυνηγόσκυλων), κάποτε η πολιτεία θα πρέπει να βάλει κανόνες και να μην κοιτάει τα γεγονότα από ψηλά.
Εμείς επειδή πιστεύουμε ότι ....
..δεν πρέπει να θρηνήσουμε άλλα θύματα πολιτών που ασχολούνται ή δεν ασχολούνται με το κυνήγι είμαστε της άποψης ότι θα πρέπει να αρχίσει άμεσα ένας διάλογος σχετικά με το τι πρέπει να κάνουμε με το κυνήγι. Στο διάλογο θα πρέπει να συμμετάσχουν το κράτος, κυνηγετικοί φορείς, περιβαλλοντικοί φορείς και επιστημονικοί φορείς. Το κυνήγι θα πρέπει να σταματήσει να εξυπηρετεί μικροπολιτικούς και ψηφοθηρικούς σκοπούς.
Σημαντικό θέμα αποτελεί και το σύστημα εκπαίδευσης των νέων κυνηγών. Οι εξετάσεις σήμερα, αποτελούν μια τυπική γραφειοκρατική διαδικασία, διενεργούνται από «Επιτροπή Κρίσεως Νέων Κυνηγών» που αποτελείται από δύο εκπροσώπους του Δασαρχείου και έναν εκπρόσωπο Κυνηγετικού Συλλόγου και για να επιτύχει κάποιος θα πρέπει να απαντήσει σωστά σε εννέα από τις δέκα ερωτήσεις ενός από τα 10 φύλλα του τυποποιημένου ερωτηματολογίου. Στο ερωτηματολόγιο αυτό οι ερωτήσεις που αφορούν είδη πανίδας είναι ένα μικρό ποσοστό (περίπου 30%) και δεν λείπουν και τα λάθη καθώς δεν ανανεώνεται κάθε χρόνο ώστε να παρακολουθεί τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας ρυθμιστικής. Ως αποτέλεσμα οι νέοι κυνηγοί είναι ουσιαστικά χωρίς εκπαίδευση και συχνά γίνονται λαθροκυνηγοί λόγω αδυναμίας έγκαιρου ή/και από λανθασμένο προσδιορισμό των ειδών.
Έτσι εμείς προτείνουμε:
  • την εκπαίδευση των κυνηγών για τις λειτουργίες των οικοσυστημάτων, στο τρόπο χρήσης των όπλων, την διαβίωση στο δάσος, το ρόλο που παίζουν τα σκάγια στο περιβάλλον, ότι στο χώρο που γίνεται το κυνήγι γίνονται και άλλες δραστηριότητες και πρέπει να υπάρχει σεβασμός σ' αυτές κ.α. πρώτα και μετά να δίνουν ουσιαστικές εξετάσεις (όχι τυπικές όπως είναι σήμερα) για την απόκτηση διπλώματος κυνηγού.
  • Ένα αξιόπιστο σύστημα περιοδικών εξετάσεων θα πρέπει να περιλαμβάνει εξεταστικές επιτροπές στις οποίες να υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής εκτός των δασικών και άλλων επιστημονικών και περιβαλλοντικών φορέων.
  • Το κυνήγι θα πρέπει να γίνεται με την παρουσία δασοφύλακα γι' αυτό θα πρέπει να συνεχισθεί το κυνήγι μόνο μετά από την στελέχωση της Δασικής υπηρεσίας με δασοφύλακες.
  • Εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου για το κυνήγι (δεν μπορούμε να στηριζόμαστε σε νομοθεσίες του 1969).
  • Να γίνεται ετήσια καταγραφή των θηραματικών ειδών από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και μετά να καθορίζεται ποια είδη θα θηρευτούν.
  • Τα χρήματα από τις άδειες του κυνηγίου να χρησιμοποιούνται για την πρόσληψη δασοφυλάκων και την καταγραφή της πανίδας.
  • Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας με την κατάρτιση μιας «Εθνικής Στρατηγικής για το κυνήγι» αλλά και ενός «Εθνικού Προγράμματος Παρακολούθησης των επιπτώσεων του κυνηγιού»
  • Να καταρτισθεί ένα Χωροταξικό Σχέδιο Θήρας, το οποίο θα περιλαμβάνει ελεγχόμενες/φυλασσόμενες, σαφώς οριοθετημένες περιοχές κυνηγετικής δραστηριότητας, με συγκεκριμένες προσβάσεις εισόδου και εξόδου, με εξειδικευμένο προσωπικό και με έσοδα από τα τέλη πρόσβασης, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.
  • Η άσκηση της θήρας να γίνεται μόνο σε καθορισμένες περιοχές και όχι οπουδήποτε.
  • Καθιέρωση «τσουχτερών» αλλά όχι «εξοντωτικών» χρηματικών προστίμων που θα βεβαιώνονται επί τόπου. Επίσης καθιέρωση συστήματος αθροιστικών ποινών (point system) που θα διπλασιάζει το πρόστιμο σε περίπτωση νέας παράβασης και θα οδηγεί στην αφαίρεση της άδειας._farmaki

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου