Πέμπτη, 24 Φεβρουαρίου 2011

Απαραίτητη η διαφάνεια στις Μ.Κ.Ο.!-WWF


Στη δύσκολη εποχή που διανύει η χώρα μας, ο αυστηρός έλεγχος της διαχείρισης του δημόσιου χρήματος και ευρύτερα των πόρων που διατίθενται από την κοινωνία για κοινωφελείς σκοπούς, αποτελεί αδιαπραγμάτευτη αρχή και αναμφισβήτητη ανάγκη. Σε αυτό το πλαίσιο, το WWF Ελλάς θεωρεί θετική εξέλιξη την πρωτοβουλία του Εισαγγελέα Εφετών για έλεγχο των οικονομικών των ΜΚΟ.

Ταυτόχρονα όμως, το WWF Ελλάς επισημαίνει ότι η εν λόγω θετική εξέλιξη δεν μπορεί να αποτελέσει αφορμή για στοχοποίηση της κοινωνίας των πολιτών και των οργανώσεών της, ούτε και έναυσμα για συλλήβδην αμαύρωση του σημαντικού περιβαλλοντικού, κοινωνικού και ανθρωπιστικού έργου που πολλές οργανώσεις προσφέρουν. Στην κουβέντα που έχει ανοίξει σχετικά με τις ΜΚΟ, το WWF Ελλάς σημειώνει:

  1. Το έργο των ΜΚΟ που...... λειτουργούν με όρους διαφάνειας και κοινωνικής λογοδοσίας, έχει τεράστια αξία για την κοινωνία και το δημόσιο συμφέρον. Σε αναρίθμητες περιπτώσεις, η δουλειά περιβαλλοντικών οργανώσεων, όπως το WWF Ελλάς, καλύπτει το κενό που αφήνει η σχεδιασμένη ή ακούσια απουσία του κράτους, ειδικά στον τομέα της προστασίας της βιοποικιλότητας.
  2. Η δυνατότητα προσωπικής συμμετοχής στη δουλειά οργανώσεων αποτελεί θετική και ουσιαστική απάντηση σε όσους θέλουν την κοινωνία μας να βυθίζεται στην απάθεια και την αδιαφορία για τα κοινά και το μέλλον του τόπου.
  3. Εξ ορισμού, ως μη κυβερνητικές οργανώσεις δικαιούνται να ονομάζονται μόνο όσοι μη κρατικοί φορείς έχουν ως στόχο την προσφορά κοινωφελούς έργου, όπως η προστασία του περιβάλλοντος, η προώθηση ανθρωπιστικών σκοπών και ο πολιτισμός, ενώ ταυτόχρονα παραμένουν ανεξάρτητες από οποιοδήποτε κομματικό, οικονομικό ή επιχειρηματικό συμφέρον.
Με λύπη το WWF Ελλάς σημειώνει ότι στον χώρο των ΜΚΟ έχουν προσκολληθεί οργανώσεις που λειτουργούν με ελάχιστο έλεγχο και ανύπαρκτη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των δράσεών τους. Το ξεκαθάρισμα αυτού του τοπίου θα αναβαθμίσει την λειτουργία της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα και θα ενδυναμώσει την εμπιστοσύνη όλων σε αυτή τη μορφή συλλογικής δράσης.
Παρά το γεγονός ότι το WWF Ελλάς δεν περιλαμβάνεται στις δημοσιοποιημένες λίστες ΜΚΟ που θα διερευνήσει ο Εισαγγελέας ούτε αναφέρεται σε οποιεσδήποτε καταγγελίες για αδιαφάνεια και κακοδιαχείριση, εντούτοις η οργάνωση τίθεται ευχαρίστως στη διάθεση οποιουδήποτε κρατικού ή δικαστικού λειτουργού επιθυμεί να την ελέγξει οικονομικά.
Σημείωση: 
Το WWF Ελλάς διαχειρίζεται τους πόρους του σύμφωνα με τα αυστηρότερα εθνικά και διεθνή πρότυπα, με απόλυτη διαφάνεια και υπό τον ετήσιο οικονομικό έλεγχο ορκωτών λογιστών και του Υπουργείου Οικονομικών. Η οργάνωση έχει συνυπογράψει τη «χάρτα αυτοδέσμευσης για τη διαφάνεια και τη λογοδοσία», έχει εδώ και χρόνια αναρτημένα όλα τα οικονομικά της δεδομένα στο διαδίκτυο και εκδίδει ετήσιες αναφορές για όλα τα σκέλη της δράσης και της διαχείρισής της. Στα είκοσι χρόνια λειτουργίας του WWF Ελλάς, λιγότερο από το 0,3% των πόρων της οργάνωσης έχει προέλθει από κρατικούς πόρους._
farmaki

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου